سلام‌. من با فردی معامله ای کردم. باهم در ارتباط بودیم. هم‌ت

پرسش

سلام‌. من با فردی معامله ای کردم. باهم در ارتباط بودیم. هم‌تماس هم پیامک‌ . بعد من چند پیامک محتوای ناسزا برایش فرستادم ایشان میتواند شکایت کند؟

0
Danial 4 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )