سلام ،برادرم سرباز مرزیه و متاسفانه اونجا چندتا

پرسش

سلام ،برادرم سرباز مرزیه و متاسفانه اونجا چندتا به گفته خودش گاو از مرز رد میکنه ، و براش یکسال زندانی و 25میلیون پول بریدن، خواستم بدونم برای بیرون اومدنش باید چکار کنم ؟ یا مبلغ کمتر کنم باید چکار کنم؟ نمیشه هیج جوره بخشیده بشن؟ لازم ب ذکره ک سند نمیتونیم بزاریم ، میخوام زود برگرده؟ عفو شاملش نمیشه؟

0
مهسا 10 ماه 138 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )