سلام ،مالک ملکی کلنگی رابه سازنده مشارکتی 50 درصد می سپارد ،

پرسش

سلام ،مالک ملکی کلنگی رابه سازنده مشارکتی 50 درصد می سپارد ، من با یک واسطه از سازنده یک آپارتمان خریدم ، اما سازنده (متعهد به انتقال سند شده بود)در روز موعود جهت انتقال سند به دفتر خانه نیامد ، من با برگه عدم حضور به دادگاه مراجعه کرده حکم الزام به انتفال سند گرفتم و… در اداره ثبت مشخص شد سند قبلی مالک به علتی باطل شده واینک فقط  1.5 دانگ سهم دارد .وانتقال سند انجام نشد..مالک هم سه ماه پیش فوت کرده ،حال من باید ازکدام یک( ورثه مالک، سازنده ، یا از فروشنده واسط بین من وسازنده)وبچه نحوی شکایت کنم. با سپاس

0
razamishal 10 ماه 99 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )