سلام. آقا ۳0 ساله هستم و یک بار جدا شده ام. حالا با دختری می

پرسش

سلام. آقا ۳0 ساله هستم و یک بار جدا شده ام. حالا با دختری میخواهم ازدواج کنم که میگوید مهریه نمیخواهد ولی حق طلاق میخواهد.
1_حالا حق طلاق شرایط خاصی دارد؟ ایشان فقط به خیانت، اعتیاد و بیکاری حساس هستند. میشود حق طلاق را فقط به این شرایط داد؟
2_گواهی معاینه بکارت اجباری هست؟ محضر اجازه دارد گواهی بخواهد؟

0
محمد 4 ماه 78 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )