سلام آیا حقوق بگیر شرکت میتواند بازرس علی البدل شرکت سهامی خ

پرسش

سلام آیا حقوق بگیر شرکت میتواند بازرس علی البدل شرکت سهامی خاص باشد؟ مثلا منشی شرکت

0
بادام 2 سال 160 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )