سلام. آیا زن در صورتی که سالها در زمینه کشاورزی ه

پرسش

سلام. آیا زن در صورتی که سالها در زمینه کشاورزی همراه با همسرش کار می کرده است و اکنون که شوهرش فوت شده و بابت کار کشاورزی شهود هم دارد می تواند علاوه بر سهم الارث و مهریه، تقاضای مبنی بر حق العمل از اموال متوفی نماید؟

0
seyyed 7 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse