سلام از اجرای احکام ناحیه ۷ دستور توقیف خط منزل و موبایل بنا

پرسش

سلام از اجرای احکام ناحیه ۷ دستور توقیف خط منزل و موبایل بنام من رو داده اند در صورتی هیچ پرونده قضایی تا کنون در هیچ دادسرای نداشتم .بنظر شما علت این حکم چه چیزی میتواند باشد ایا قاضی اجرای احکام میتواند بدون هیچگونه ابلاغ یا تماسی چنین دستوری را صادر کند .ممنون

0
مجید 7 روز 6 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse