سلام از اجرای احکام ناحیه ۷ دستور توقیف خط منزل و موبایل بنا

پرسش

سلام از اجرای احکام ناحیه ۷ دستور توقیف خط منزل و موبایل بنام من رو داده اند در صورتی هیچ پرونده قضایی تا کنون در هیچ دادسرای نداشتم .بنظر شما علت این حکم چه چیزی میتواند باشد ایا قاضی اجرای احکام میتواند بدون هیچگونه ابلاغ یا تماسی چنین دستوری را صادر کند .ممنون

0
مجید 8 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )