سلام امروز عصر یکی طرف ماشین من آمد و در را باز کرد بنده هم

پرسش

سلام امروز عصر یکی طرف ماشین من آمد و در را باز کرد بنده هم از ترس اینکه آسیبی ببینم ماشین رو حرکت دادم لبه در به سر آن فرد برخورد کرد . آیا مقصر بنده هستم دیه به آن تعلق میگیرد؟؟؟

0
حامد عاقلی 1 سال 166 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )