سلام اپارتمانی دارم که ارث مادری بود پدر و برادرم بعنوان

پرسش

سلام اپارتمانی دارم که ارث مادری بود پدر و برادرم بعنوان وارث انرا رسما به نام من کردند و من به برادرم وکالت بلا عزل بابت سه دانگ دادم اسناد هم نزد برادم است حالا اپارتمان را بدون اطلاع من رهن داده و ازخودش هم خبری نیست برای احقاق حق و جلوگیری از تبعات بعدی چه کارهایی باید انجام بدهم

0
afshin 3 ماه 73 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse