سلام.اگر بابت مهریه توقیف اموال گرفتن و ان اموال توقیفی بدهی

پرسش

سلام.اگر بابت مهریه توقیف اموال گرفتن و ان اموال توقیفی بدهی به غیر باشد حکمش چیست.اموال ضبط میشود یا به طلبکار اموال داده میشود

0
بهنام 8 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )