سلام . اگر در حين حمل كالاي تجاري خارج شده از

پرسش

سلام . اگر در حين حمل كالاي تجاري خارج شده از گمرك كالا و وسيله حمل و راننده به دليل ظن به قاچاق توسط نيروي انتظامي توقيف شود و تا زمان توديع وثيقه در توقيف و بازداشت باقي بمانند آيا هزينه خواب وسيله حمل و راننده بايد توسط صاحب كالا پرداخت شود ؟ در اين صورت ميزان اين خسارت توسط چه نهادي يا ارگاني تعيين مي شود ؟

0
Reza17860 1 هفته 7 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse