سلام اگر در یک خانواده که از لحاظ عاطفی طلاق گرفته باشند و ه

پرسش

سلام اگر در یک خانواده که از لحاظ عاطفی طلاق گرفته باشند و هیچکدامشان صلاحیت نگهداری فرزندشونو نداشته باشد فرزند دختر و 18ساله باشد اگر دختر شکایت کند چه میشود.

0
آتنا 1 سال 94 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )