سلام اگه شاکی( مامور پلیس راه ) شکایتی برای ضرب بلااثر داشت

پرسش

سلام اگه شاکی( مامور پلیس راه ) شکایتی برای ضرب بلااثر داشته باشه و یک شاهد از همکارانش را معرفی کنه راه کار مقابله حقوقی چیه ؟

0
رضا 8 ماه 132 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )