اگه کردی زن اول داشته باشد و بدون اجازه همسر اول با دختری عقد دایم انجام دهد

پرسش

سلام اگه کردی زن اول داشته باشد و بدون اجازه همسر اول با دختری عقد دایم انجام دهد ولی تو شناسنامه نباشه حکمش چیست؟ ایا زن اول میتونه شکایت کنه از سوهرش ؟

0
n.gh 1 سال 198 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )