سلام .ایا زمینی ک ب صلح رسیدم با طرف مقابل .میتوان صلح نامه

پرسش

سلام .ایا زمینی ک ب صلح رسیدم با طرف مقابل .میتوان صلح نامه رو واس سند ششدانگ گرفتن تو نوبت ثبت اسناد گذاشت و سهام مدنظرو از مالکیت متصالح خارج کرد .یا قولنامه جداگانه میخواد .

0
علی رضا 2 سال 235 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )