سلام  ایا طبق قانون شرع پدر میتواند اموال فرزند بالغ او را ب

پرسش

سلام  ایا طبق قانون شرع پدر میتواند اموال فرزند بالغ او را بفروشد یا تصاحب کند   ممنون

0
مسعود 3 روز 11 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse