سلام  ایا طبق قانون شرع پدر میتواند اموال فرزند بالغ او را ب

پرسش

سلام  ایا طبق قانون شرع پدر میتواند اموال فرزند بالغ او را بفروشد یا تصاحب کند   ممنون

0
مسعود 3 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )