سلام ایا کارگری که بیمه روستایی دارد مستحق بیمه تامین اج

پرسش

سلام ایا کارگری که بیمه روستایی دارد مستحق بیمه تامین اجتماعی نیست در صورتی که بیمه روستایی را هم خودش واریز میکند

0
نادر 2 سال 197 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )