سلام.ببخشید اگه من درخواست طلاق بدم میتونم با حمایت بهزیستی

پرسش

سلام.ببخشید اگه من درخواست طلاق بدم میتونم با حمایت بهزیستی از 80درصدتخفیف شهریه در مقطع ارشدازاد برخوردار بشم و ایا جایی از زنان مطلقه برای بیمه و اشتغال حمایت میکنند؟

0
سارا 4 ماه 125 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse