سلام برای انحصار وراثت بعد از هفت سال از فوت صاحب مال اگر

پرسش

سلام
برای انحصار وراثت بعد از هفت سال از فوت صاحب مال
اگر وراث در راه دور باشند ایا لازم است حتما شناسنامه خود را بفرستند یا فقط فرستادن کد ملی کفایت می کند؟

0
khatere 1 سال 174 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )