سلام  بعد از صدور اجرائیه در صورت عدم اجرا چند روز بعد میتوا

پرسش

سلام  بعد از صدور اجرائیه در صورت عدم اجرا چند روز بعد میتوانم درخواست اجرا بدم روش زده ۱۰ روز بعد میگن بعد از ۱۲ روز !

و بفرمایید دادگاه میتونه اجرا رو به نوبت بذاره یا باید زود اجراش کنه ؟

0
حمیدتهران 3 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse