سلام بنده بینیم‌گوفتگی داره و پزشک قانونی 0.5 درصد نوشته چقد

پرسش

سلام بنده بینیم‌گوفتگی داره و پزشک قانونی 0.5 درصد نوشته چقدر میشه؟

0
harthalist 5 ماه 54 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )