سلام بنده در کارگاه نجاری به مدت 50 روز کار میکردم با دستگاه

پرسش

سلام بنده در کارگاه نجاری به مدت 50 روز کار میکردم با دستگاه میخکوب که دچار حادثه شدم و بیمه نشده بودم اگر شکایت کنم حق به نفع من است یا کارفرما.

0
Majid 4 ماه 80 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )