سلام بنده در کارگاه نجاری به مدت 50 روز کار میکردم با دستگاه

پرسش

سلام بنده در کارگاه نجاری به مدت 50 روز کار میکردم با دستگاه میخکوب که دچار حادثه شدم و بیمه نشده بودم اگر شکایت کنم حق به نفع من است یا کارفرما.

0
Majid 1 هفته 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse