سلام. بنده نزد کسی سفته به مبلغ 68 میلیون تومان دارم و ایشان

پرسش

سلام. بنده نزد کسی سفته به مبلغ 68 میلیون تومان دارم و ایشان از بنده اقدام به شکایت کرده. آیا ایشان میتواند از لحاظ قانونی بدون اینکه احضار شوم مستقیم حکم جلب بنده یا ممنوع الخروج بنده رو بگیرد. در ضمن بنده تمام مشخصات و ادرس منزل خود رو در سامانه سنا موجود میباشد.

0
راشد 1 هفته 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse