سلام بنده یکسال است که نامزد کردم ولی عقد درشناسنامه ثبت نشد

پرسش

سلام بنده یکسال است که نامزد کردم ولی عقد درشناسنامه ثبت نشده ولی دایی بنده اخوند است وبینمون خطبه عقد جاری کرده الان خانومم باردار است میشود اجازه عقد و نگه داشتن بچه را از دادگاه گرفت؟؟

0
erfan 10 ماه 157 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )