سلام بند با خانمم پیش وکیل رفتیم و سندی مبنابر طلاق توافقی ا

پرسش

سلام بند با خانمم پیش وکیل رفتیم و سندی مبنابر طلاق توافقی امضا کردیم.ولی در زمان موعد مقرر ک ب دادگاه باید می‌رفتیم.خانمم پیشمان شد.ایا طبق همان توافق میتونم از خانمم شکایت کنم .وطلاق انجام شود.مرسی

0
رضا۳۷۵ 1 هفته 19 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse