سلام به بنده بدون مستندات وشواهد وشاکی اتهام سنگی

پرسش

سلام به بنده بدون مستندات وشواهد وشاکی اتهام سنگینی خورده چجوری در دادگاه از خود دفاع کنم

 

0
Mehran.miri 2 سال 206 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )