سلام جهت اصلاح سند و ارجاع به هیئت نظارت رضایت از ملک مج

پرسش

سلام جهت اصلاح سند و ارجاع به هیئت نظارت رضایت از ملک مجاور را جهت تکمیل پرونده درخواست کردم حتی ثبت اخطاریه ای هم به مالکین ارسال کرد با توجه به اینکه ملک مجاور هم مثل ملک ما سه متر اضافه مساحت دارد ولی مالکین از همکاری امتناع میکنند کلیه اسناد مستدل موجود است ایا راهی برای حل مشکل ما هست؟؟؟

0
ترابي 10 ماه 117 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )