سلام حدود دو هفته پیش برای یک شرکت ساخت نرم افزار کار سیم کش

پرسش

سلام حدود دو هفته پیش برای یک شرکت ساخت نرم افزار کار سیم کشی شبکه کامپیوتر انجام میدادم که با دستگاه فرز تاندون ساعد دست چپم دچار جراحت شدید شد الان عمل کردم ولی هنوز انگشت هایم را نمیتوانم تکان دهم میخواستم ببینم میتوانم از دست  شرکتی که براشون سیم کشی میکردم شکایت کنم .درضمن بیمه هم نیستم .

0
ناصر 2 سال 150 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )