سلام..حدود سه ماه پیش با خاور با یک ماشین تصادف کردم که من ا

پرسش

سلام..حدود سه ماه پیش با خاور با یک ماشین تصادف کردم که من از پشت به ماشینه زدم و پلیسراه هم مرا مقصر اعلام کرد و بدون اینکه من بفهمم پلیسراه رفته بود کروکی مجدد کشیده بود و ماشین من رو که با بار بودم بردند پارکینگ.و جالب اینکه اون سروان پلیسراه که مدارک من رو داده بود به شاکی و روزی که ماشینم رو آزاد میخواستم بکنم به زور مدارک رو از شاکی گرفتم!!!.و مجبور شدم بارم رو بدم ماشین دیگه ای ببره..و هزینه کرایه رو بدم به اون ماشینه…و ماشینم حدود سه روز در پارکینگ بود در صورتی که هیچکس خسارت جانی ندید.الان طرف رفته ادعا کرده خسارت بدنی دیده..با وجود اینکه در جلسه اول دادگاه گفته بودند رضایت بی قد و شرط داده اند که هیچ گونه شکایتی نسبت به خسارت جانی ندارند..اما الان طرف رفته شکایت کرده و دبه میخواد..باید چکار کنم؟

0
تت 1 سال 137 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )