سلام حدود 6 سال پیش بخشی از ملکی 350 متری مورد معامله قرار گ

پرسش

سلام حدود 6 سال پیش بخشی از ملکی 350 متری مورد معامله قرار گرفت که 50 متر مربوط به یک برادرم و 300 متر مال من بود مشتری قرار شد از من 200 متر و از برادرم 50 متر بخرد و 100 متر هم برایم باقی میماند- من طبق یک مبایعه نامه عادی حدود یک سوم مبلغ را دریافت وفروختم برادرم لحظه آخر به کس دیگری فروخت چون بر اساس قول نانوشته بین من و خریدار قرار بود با خرید 50متر 100 متر من از یک سمت آزاد شود و به اصطلاح 50 متر مغازه ای وسط ملک بود با خریدار به مشکل برخوردیم از هر دوی ما شکایت کرد تا معامله فضولی برادرم را به هم بزند که نتوانست حال پنج سال گذشته من الان باید پول نرخ قدیم بگیرم و ملک را تحویل دهم حالا سوال من اینست که یک بند دقیقا  در بیعنامه نویشتیم که پشیمان کرد این معامله مبلغ xریال است آیا حق فسخ دارم؟ مبلغ خسارتی که باید تحویل دهم چگونه محاسبه میشود؟

0
رضا 11 ماه 118 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )