سلام. حواز کسب مغازه قدیمی در سال 1356 در شهرداری گم شده و ش

پرسش

سلام. حواز کسب مغازه قدیمی در سال 1356 در شهرداری گم شده و شهرداری ما را از حق تجاری مغازه محروم می کندو پرونده را به کمسیون ماده صد می فرستد چطور حق خود را از شهرداری بگیریم پرونده جواز کسب تا سال 1375 در واحد صنفی شهرداری موجود بوده اما پرونده گم شده چه باید باید برای رسیدن به حق خود انجام دهم. با تشکر

0
شهرام خزایی 1 سال 203 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )