سلام خانم من برج ۱۰ سال۹۶ خونه رو ترک کرده و برج ۷ سال ۹۷ دا

پرسش

سلام خانم من برج ۱۰ سال۹۶ خونه رو ترک کرده و برج ۷ سال ۹۷ دادخواست مهریه و قرار تامین اموال داده و من برج ۱۱ سال ۹۶ ماشینم رو به نام مادرم زدم این معامله فرار از دین محسوب میشه؟؟؟

ممنون میشم راهنماییم کنید

0
حسین 4 ماه 95 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )