سلام خانم من تصادف کرده در اتوبان چند دور ماشینش

پرسش

سلام خانم من تصادف کرده در اتوبان چند دور ماشینش دور زده به گاردریل خورده مردم امدند ایشان اوردن ماشین از گارریل جدا کردند و ماشین بردند کنار بعد از سی دقیقه خانم راه افتاده  دو.کیلومتر جلوتر ماشینی جلوی خانم گرفته کفته ما با هم تصادف کردیم  زنگ زدن به پلیس و ما را مقصر می کنند بدون انکه صحبت های خانم من گوش کنند الحان تقاضا کارشناس سه نفره کروکی کردم یک میلیون دویست می گویند بریزید توی حساب دادگستری رسیدگی می کنیم باید چکار کنم من کارمند هستم چکار باید کنم تا حقم ضایع نشود الحان ایشان بابت یک درب خودروی سوزوکی معلوم نیست ما زدیم یا قبلا تصادف نموده است چون خانم تنها بوده می خواهد تقصیر ما بی اندازد می گویند بعضی کارشان این است که خانم تنها پیدا می کنند و تصادف ساختگی ایخاد می کنند و تقاضا چهل پنجا میلیون می کند هم در پلیس راهور و دادگستری اشنا دارند  می روند سند سازی می کنن

0
حجت الله زال فرد 3 ماه 51 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )