سلام خدمت اساتید بنده برای مهریه و نفقه پسرم که توافقا ما

پرسش

سلام خدمت اساتید

بنده برای مهریه و نفقه پسرم که توافقا ماهی 800کلا بوده اجراییه گرفتم و همسر سابقم زندانی شد.

1چگونه بفهمم در کدام زندان است؟

2در صورت عدم پرداخت چگونه میتواند آزاد  بشود؟

3نفقه پسرم در چه شرایطی گردن پدر شوهرم است ؟

0
سارا 2 سال 113 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )