سلام خسته نباشید آیا به صرف داشتن عکسهای تلگرام یه فرد با

پرسش

سلام خسته نباشید

آیا به صرف داشتن عکسهای تلگرام یه فرد با مشروبات الکلی میتوان از او به دلیل استفاده از شرب خمر شکایت نمود؟

0
Mel 8 ماه 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )