سلام خسته نباشید چک صد میلیون بابت تحویل واحد مسکونی داریم ط

پرسش

سلام خسته نباشید چک صد میلیون بابت تحویل واحد مسکونی داریم طرف اقدام به بردن نصبیات کرده در حالی که با نصبیات خریدیم مثل کولر و… چگونه این چک را اجرا کنیم . ممنون

0
مرجان 4 ماه 64 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )