سلام.دادگاه رای به ناشزه بودن خانومم داده.اگه بخوام طلاقش بد

پرسش

سلام.دادگاه رای به ناشزه بودن خانومم داده.اگه بخوام طلاقش بدم بهش مهریه تعلق میگیره؟

0
J.allah 3 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse