سلام-درصورت محکومیت بنده در تجدیدنظر چقد احتمال تبدیل به جزا

پرسش

سلام-درصورت محکومیت بنده در تجدیدنظر چقد احتمال تبدیل به جزای نقدی دارد یکسال حبس تعزیری؟و اینکه برای ادارت سوپیشینه میتوانم بگیرم؟یعنی قید میشود یا فقط در سجل کیفری ثبت میشود؟

0
888516180 1 سال 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )