سلام.در سال ۹۵ یه واحد اپارتمان خریدم که قرار شد ۹۶/۰۷/۳۰ جه

پرسش

سلام.در سال ۹۵ یه واحد اپارتمان خریدم که قرار شد ۹۶/۰۷/۳۰ جهت انتقال سند بریم دفتر خانه.اما سند اپارتمان تقریبآ ابان ۹۷ اماده شد.در مبایعه نامه روزانه ۳۰هزار تومان جریمه عدم انجام مقرر کردیم.در آن تاریخ من عدم حضور نگرفتم اما مدارک اثبات میکنه که در تاریخ مقرر شده سند اماده انتقال نبوده.حالا میتونم خسارت عدم انجام تعهد بگیرم؟؟براش اظهار نامه فرستادم که خسارتمو بده اما برام دادخواست فرستاد و کار به دادگاه کشید.

0
ح 1 سال 119 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )