سلام در صورتی که مردی با بیوه بدکاره ای در واحد روبروی خانه

پرسش

سلام در صورتی که مردی با بیوه بدکاره ای در واحد روبروی خانه هر روز و هر شب رابطه داشته و منکر میشود و خانم هم به دلیل موقعیت فرزندانش نمیخواهد با مامور کلانتری این کار را پیگیری کند ایا قانونا راهی هست خانم بتواند شکایت کند و مرد را وادار کند خانه را بفروشد و به تهران نقل مکان کند . ( بیوه بدکاره علنی به باغ و منرل مادر شوهر عفریته رفت و امد میکند و خانواده مرد به حدی دخالت دارند که مرد قبح و زشتی این کار را به حساب محبت گزاشته و حتی مسافرت با خانم و بچه ها و رفت و امد با فامیل خانم را قطع کرده و هیچ گونه درامدرا به منزل نمیاورد و علنی جیب خود را خانه مادرش خالی میکند و با جسارت تمام همه چی را منکر شده و فحاشی هم میکند .ساکن ورامین و فرهنگی هستم و این شهر کلا 3 خیابان دارد که هر مطلبی از خانه به خیابان زود پخش شده و نهایت سو استفاده بیوه ولگرد ها

0
یاسمن 2 سال 158 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )