سلام در پی شکایت برای فروش مال غیر رای دادسرا و تجدید نظر مب

پرسش

سلام در پی شکایت برای فروش مال غیر رای دادسرا و تجدید نظر مبنی بر رد شکایت بود اینک نکته دیگرب به نظرم رسیده چگونه میتوانم آنرا مطرح کنم ؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
mahdiahmadi88 2 سال 162 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. متاسفیم این یک پرسش خصوصی است

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )