سلام.در یک ساختمان 4طبقه،پدر من طبقه اول و مدیر ساختمان است.

پرسش

سلام.در یک ساختمان 4طبقه،پدر من طبقه اول و مدیر ساختمان است.طبقه سوم خواهرم و چهارم لرادرم هستند.ساکن طبقه دوم بصورت مداوم و به بهانه های مختلف مزاحم پدر و مادرم هستند.در آخرین مورد طی یکشنبه هفته گذشته به پدر 84 ساله بنده حمله و ایشان را مضروب نموده اند.که گزارش پلیس و پزشکی قانونی موجود است .البته اینکار را دور از دید دوربین مداربسته انجام داده اند ولی تردد وی ثبت شده است.امروز ما را به شعبه 6 برای روز سه شنبه ارجاع داده اند.

با عنایت به اینکه نامبرده پدرم را تهدید به مگ نموده است لزفا مارا برای متنبه کردن وی راهنمایی فر مایید.

0
Mirak1631 7 ماه 112 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )