سلام دویسال هست با همسرم. زندگی میکنم خانواده زنم خیلی تو زن

پرسش

سلام دویسال هست با همسرم. زندگی میکنم خانواده زنم خیلی تو زندگی دخالت میکند و هفته به هفته همشسرم منزل پدریش هست ولی با خانواده من رفت و اندی ندارد. با وجود بچه ده روزه باز خانواده همسرم گروکشی دارن که خانواده من باید اینکارو کنن و ان کار میخواهم طلاق بگیرم با وجود اینکه حق طلاق با خانومم هست. درخواست طلاق بدم امکانش هست بتونم حصانت بچه بگیرم و طلاق انجام شه یا باید همسرم بخاطر حق طلاقی که درن امکان طلاق به من نمیدن. چکار باید کنم

 

0
سما 4 ماه 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse