سلام. سال ۸۸ یه پرونده به جرم رابطه نامشروع کسی داشته باشه.و

پرسش

سلام. سال ۸۸ یه پرونده به جرم رابطه نامشروع کسی داشته باشه.و جریمش ۲۰۰۰۰ تومان بوده.حالا برای مهاجرت اقدام کنه مشکلی نداره؟ آیا سوسابقه حساب میشه؟

0
مهاجر 4 ماه 99 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse