سلام .سوالی ک من ازتون داشتم مربوط ب چک نمیشع مربوط ب بان

پرسش

سلام .سوالی ک من ازتون داشتم مربوط ب چک نمیشع

مربوط ب بانک.

وام بگیری از بانگ بعد ی ملکی را برای ضمانت بزاری .ونصف قفسط وام پرداخت کنی

ایا بازم بانک میتونه در صورت لزوم ضامن دستیگر کنن

0
ترانه 10 ماه 123 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )