سلام شخصی با ماشین من از پشت تصادف کرده. بیمه پول کم پرداخت

پرسش

سلام شخصی با ماشین من از پشت تصادف کرده.
بیمه پول کم پرداخت کرده و مابقی پول تعمیرات ماشین و پول خواب ماشین رو شخص مقصر پرداخت نمیکنه
شکایت کردم
حال سوال من
می تونم در جلسه اول دادگاه در خواست بازداشت طرف مقابل را از قاضی کنم؟

0
محسن معروفوند 3 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse