سلام.فردی بابط طلبم 4فقره چک حامل فردی دیگر را بمن داده.صادر

پرسش

سلام.فردی بابط طلبم 4فقره چک حامل فردی دیگر را بمن داده.صادر کننده درتجدید نظر مدعی است که بدهکار نیست.ولی درحضور فردی که دوست هر دوی ما استاعتراف میکند که بدهکار است.ودر تماسهای تلفنی با من بارها وبارها میگوید که مبالغ چکها را بمن پرداخت خواهدکردآیا ضبط صدایش با گوشی را میتوانم به دادگاه ارائه وهم.

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Sadegh 6 ماه 88 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام بله هم صدای ضبط شده و هم شهادت شهود برای اثبات نیاز است البته بازهم ایشون باید اثبات نماید که بدهکار نیست

    برای مشاوره حقوقی به صورت تلفنی می توانید از تلفن ثابت خود با 9099071439 تماس بگیرید.
    برای مشاوره حقوقی از موبایل خود نیز می توانیدیک بسته مشاوره حقوقی را از لینک زیر انتخاب کنید و آنلاین پرداخت کنید
    مشاوره حقوقی تلفنی با موبایل پرداخت آنلاین

    پس از سفارش و پرداخت آنلاین یکی از مشاوران حقوقی ما با شما تماس خواهد گرفت و مشاوره حقوقی ارائه می دهد

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse