سلام. مادر من از پدر خود مقداری زمین در روستاهای زنج

پرسش

سلام. مادر من از پدر خود مقداری زمین در روستاهای زنجان به ارث برده است. این زمینها در سال ۱۳۴۶ بخاطر قانون اصلاحات ارضی قسط بندی و از طریق بانک کشاورزی زنجان اقساطی پرداخت می شد. ولی چند سال بعد این پرداختها متوقف شد و اسناد مربوط به اقساط بانک پیش ما مانده است. الان تکلیف این زمینها یا حداقل پول آنها چیست؟ آیا مادرم می تواند ادعایی در مورد آنها داشته باشد و چگونه می تواند به حق خود برسد؟ با تشکر از راهنمایی تون

0
زهرا انصاری 2 سال 81 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )