سلام. مادر من معلم بازنشسته بودند که به تازگی فوت کرده اند.

پرسش

سلام. مادر من معلم بازنشسته بودند که به تازگی فوت کرده اند. در این مدت تمام درآمدشو رو به پدرم دادند و چیزی بنام ایشان نبود. پدر من دو تا خونه دارد که یکیش فاقد سند و دیگری سند دار که نصفش بنام خودشه و نصفشو تازگی بنام زن بابام کرده. همچنین یک ماشین دارد. ورثه مادرم پدر و مادرش و همچنین سه فرزند (پسر) هستند. آیا من به تنهایی و بدون همراهی دیگر ورثه می توانم در خواست های زیر را داشته باشم:
1- سهمم از مهریه و جهیزه مادرم؟
2- سهمم به عنوان ارث از اموال منقول و غیر منقول که الان در اختیار پدرم است (اجرت المثل).

0
ali6286 2 سال 109 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )