سلام مالک مغازه ای سرقفلی هستم که برق گازداردولی آب ندارد در

پرسش

سلام مالک مغازه ای سرقفلی هستم که برق گازداردولی آب ندارد درضمن سند رسمی هستش شغل مغازه سوپرمارکت است درسندقیدشده مالک اصلی اجازه ی آب گرفتن به بنده نمی دهد وخیلی اذیت میدهد راهکاربنده چیه

0
javady1362@gmail.com and the 2 سال 104 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )